Over deze keuzehulp

De Hartklep keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, patiëntenvereniging Harteraad en de Nederlandse Hartstichting met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Voor wie is de keuzehulp?

De Hartklep keuzehulp is voor patiënten waarbij de aorta- of mitralisklep vervangen moet worden. Het helpt bij de keuze tussen een mechanische of biologische klep.

Medische inhoud

De medische informatie in deze keuzehulp is gebaseerd op de Europese richtlijnen en is geactualiseerd met aanvullende bronnen.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012;33(19):2451-96.

Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J. 2010;31(23):2915-57.

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;63(22):e57-185.

Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With Congenital Heart Disease). Developed in Collaboration With the American Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2008;52(23):e143-263.

van Geldorp MW1, Eric Jamieson WR, Kappetein AP, Ye J, Fradet GJ, Eijkemans MJ, Grunkemeier GL, Bogers AJ, Takkenberg JJ.. Patient outcome after aortic valve replacement with a mechanical or biological prosthesis: weighing lifetime anticoagulant-related event risk against reoperation risk. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Apr;137(4):881-6, 886e1-5. doi:10.1016/j.jtcvs.2008.09.028. Epub 2009 Feb 25.
Laatste update
27 juli 2017

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De Hartklep Keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Hartstichting en de Hart & Vaatgroep. Met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner. Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld, die verantwoordelijk is voor de medische inhoud.
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie Harteraad Hartstichting Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Klinische besluitvorming
Erasmus MC
Drs. M.I.M. Versteegh
Drs. M.I.M. Versteegh
Cardiothoracaal chirurg
LUMC
Dr. J. Kluin
Dr. J. Kluin
Cardiothoracaal chirurg
Amsterdam UMC
Dr. A.L.P. Markou
Dr. A.L.P. Markou
Cardiothoracaal chirurg
Isala
Drs. P.E. Polak
Drs. P.E. Polak
Cardioloog
St. Anna Ziekenhuis
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Congenitaal cardioloog
Erasmus MC
Drs. I. van den Broek
Drs. I. van den Broek
Beleidsadviseur
Harteraad
R. Ligthart
R. Ligthart
Patiëntenvertegenwoordiger
ZorgKeuzeLab

Financiering

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en het ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

De Nederlandse Hart Registratie heeft dit initiatief omarmd. Samen met ZorgKeuzeLab streven zij breed gebruik van de Hartklep keuzehulp na. Momenteel wordt een implementatietoolkit ontwikkeld, waarmee ziekenhuizen zelfstandig de keuzehulp kunnen implementeren. Indien gewenst kunnen ziekenhuizen aanvullende implementatieondersteuning afnemen bij ZorgKeuzeLab.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.